Firma Mevi-CZ s.r.o. byla založena v roce 1998  a výrobní náplní byla dodávka součástí pro mateřskou firmu  Mevi B.V. v holandském Helmondu.

Po roce 2000 byla zahájena přímá obchodní spolupráce Mevi-CZ s.r.o. s obchodními partnery ze SRN, Velké Británie, Švýcarska, Francie a Nizozemí.

Od roku 2004 byla spolupráce s obchodními partnery rozšířena o dodávky montážních sestav.

Rozvoj firmy pokračoval v následujících létech nákupem nových  moderních CNC obráběcích strojů tak, aby byly pokryty požadavky obchodních partnerů.

Po celou dobu se podíl zahraničního obchodu pohyboval nad úrovní 98%.